Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.
Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

Μετρήστε τον δείκτη νοημοσύνης σας - Τεστ IQ Raven Progressive Matrices

Τεστ ευφυίας IQ - Raven Progressive Matrices Τεστ Προοδευτικών Πινάκων Raven.
Αυτό το τεστ ευφυΐας είναι τύπου Raven Progressive Matrices (Τεστ Προοδευτικών Πινάκων Raven) και μετρά δείκτη νοημοσύνης IQ μέχρι και >=139 στην κλίμακα Stanford Binet (ποσοστό που επιτυγχάνει ένας στους 135 ανθρώπους). Αποτελείται από 25 δοκιμασίες ευφυΐας και έχετε απεριόριστο χρόνο για την επίλυσή του. Σε κάθε ερώτημα δίνετε: ένας πίνακας 3x3 από τον οποίον απουσιάζει το τελευταίο σχήμα και οκτώ πιθανές απαντήσεις, τα σχήματα A, B, C, D, E, F, G και H (παρατηρείστε την παραπάνω φωτογραφία που αποτελεί το πρώτο ερώτημα του τεστ νοημοσύνης). Πρέπει να εντοπίσετε ποιο σχήμα ολοκληρώνει λογικά τον δοθέντα πίνακα. Προφανώς πρέπει να εντοπίσετε μια κοινή θεμελιακή ιδιότητα που υπάρχει στα δοθέντα σχήματα είτε οριζόντια, είτε κάθετα, είτε συνολικά-ολιστικά. Οι ερωτήσεις γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολες. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολέψει κάποια ερώτηση παραπάνω, προχωρήστε στην επόμενη και την εξετάζετε στο τέλος. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης. Ακολουθούν σύντομες πληροφορίες περί των τεστ Raven.

Η Raven's Progressive Matrices, συχνά αναφέρονται ως Raven's Matrices, είναι ένα σύνολο μη λεκτικών δοκιμών που συνήθως χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Είναι η πιο συνηθισμένη και δημοφιλής δοκιμή που χορηγείται σε ομάδες που κυμαίνονται από 5-ετών-έως και σε ηλικιωμένους. Αποτελείται από 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κατανεμημένες ανά σειρά δυσκολίας. Έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της ικανότητας αιτιολόγησης του συμμετέχοντα, και της ικανότητάς του κατά πόσο μπορεί να εξάγει νόημα. Το οποίο είναι συστατικό της Spearman’g, η οποία συχνά αναφέρεται ως γενική νοημοσύνη.

Οι δοκιμές αναπτύχθηκαν αρχικά από Raven John C. το 1936. Σε κάθε σημείο δοκιμής, o συμμετέχων καλείται να προσδιορίσει το στοιχείο που λείπει από ένα μοτίβο.Πολλά μοτίβα παρουσιάζονται υπό τη μορφή ενός 4x4, 3x3, 2x2 ή μήτρα (matrix).  

Οι λόγοι για τους οποίους το Standard Progressive Matrices Test είναι πολύ διαδεδομένο κι επιλέχτηκε και για την παρούσα έρευνα είναι οι εξής:
 Λόγω της μη λεκτικής φύσης του μπορεί να έχει διαπολιτισμική εφαρμογή.
 Είναι το καλύτερο εργαλείο μέτρησης του γενικού παράγοντα νοημοσύνης (g).
 Είναι ένα ομαδικό τεστ εύκολο στη χορήγηση και στη βαθμολόγηση.
 Διαθέτει καλά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά (υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα).
 Θεωρείται κατάλληλο για όλες τις ηλικίες μετά τα 6 έτη.

Το τεστ τύπου Advanced Progressive Matrices του Raven (Τεστ Προηγμένων Προοδευτικών Πινάκων), είναι ένα ευρύτερο τεστ νοημοσύνης, που απαιτεί ικανότητες χωροταξικής σκέψης, επαγωγικής (εκ του μερικού προς το γενικό) συλλογιστικής και ακρίβειας αντίληψης, που όλες συνεισφέρουν όσον αφορά το χωροταξικό συλλογισμό.

Τεστ IQ ευφυΐας

Τεστ IQ ευφυΐας

Μετρήστε τον δείκτη νοημοσύνης σας

Μετρήστε τον δείκτη νοημοσύνης σας

Τεστ IQ Raven Progressive Matrices

Τεστ IQ Raven Progressive Matrices

Τεστ IQ Raven Progressive Matrices

Τεστ ευφυίας IQ - Raven Progressive Matrices

Τεστ ευφυίας IQ - Raven Progressive Matrices

Τεστ IQ Προοδευτικών Πινάκων Raven

Τεστ IQ Προοδευτικών Πινάκων Raven

Τεστ IQ ευφυΐας
Iq test / τεστ νοημοσύνης, στρατηγικά παιγνίδια, γρίφοι, προβλήματα λογικής |Braining.gr
https://braining.gr


*     *     *     *     *

Δείτε επίσης: