Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.

Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

Ν. Λυγερός - Nοητικά σχήματα ανθρώπινης επικοινωνίας

Έστω δύο άνθρωποι: 
Α1 Α2

Έστω μία επικοινωνία:
Νίκος Λυγερός - Nοητικά σχήματα ανθρώπινης επικοινωνίας.Και η ανάδραση:Για να γίνει ανθρώπινη χρειάζεται ένα νοητικό μοντέλο 


Σε φάση ανάδρασης του συστήματος έχουμε


Η ανθρώπινη επικοινωνία λειτουργεί με τα νοητικά μοντέλα. Το μοντέλο Μ1 είναι ισομορφικό σε σχέση με την οντότητα Α1, αν δεν υπάρχει προβολή, αλλιώς έχουμε εκφυλισμό. Το νοητικό μοντέλο δεν είναι μοναδικό, όπως αποδεικνύει η πρόσθεση μια νέας οντότητας.Η γενίκευση αυτού του ισομορφισμού παρέχει μια νοητική πολλαπλότητα γύρω από τον άνθρωπο.
Έστω ένας κύκλος και οι ευθείες που είναι εφαπτόμενες στο επίπεδο:


Έστω μόνον οι ευθείες:


Είναι μια πολλαπλότητα. Αυτή η ύπαρξη παράγει πλέον τον κύκλο, ο οποίος δεν είναι ευθεία.


Σε αυτό το νοητικό πλαίσιο η ύπαρξη προέρχεται από την συνύπαρξη. Έτσι ο άνθρωπος δεν έχει νόημα δίχως ανθρωπότητα. Ενώ με την ανθρωπότητα υπάρχει σκέψη, η οποία είναι οντολογικά ριζικά διαφορετική.


Η ανθρώπινη επικοινωνία δεν λειτουργεί μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο. Οι σχέσεις ανήκουν στην ανθρωπότητα. Η πραγματική επικοινωνία δεν λειτουργεί με τις πραγματικές οντότητες, αλλά με τα νοητικά μοντέλα.

Η νόηση παράγει την επόμενη πραγματικότητα με βάση το επόμενο νοητικό σχήμα.


Η νοημοσύνη είναι το μέλλον της ανθρωπότητας.


http://lygeros.org/articles?n=5640&l=fr

*     *     *     

Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: Ανθρώπινες σχέσεις σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Παρασκευή 16/04/2010Δείτε επίσης:
Νίκος Λυγερός: Νοητικό μοντέλο τού αλτρουισμού