Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.
Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν στα ελληνικά

Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν
Η νοημοσύνη είναι μια βασική ικανότητα που επηρεάζει την απόδοση του ατόμου σ’ όλες τις γνωστικές αποστολές ή δραστηριότητες που αναλαμβάνει, από τον υπολογισμό των μαθηματικών προβλημάτων έως την συγγραφή ποίησης ή τη λύση γρίφων. 

Μια άποψη που άντεξε στο χρόνο είναι η θεωρεία των Cattel και Horn (1963 & 1998) σύμφωνα με την οποία: 

Η ρευστή ή αμιγής νοημοσύνη είναι η νοητική ικανότητα που δεν επηρεάζεται από το πολιτισμικό περιβάλλον του ατόμου και δεν εκφράζεται λεκτικά. 

Η μορφοποιημένη νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να εφαρμόζει μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που είναι αποδεκτές από το πολιτισμικό του περιβάλλον. Η νοημοσύνη αυτή ενισχύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, επειδή περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που το άτομο έχει μάθει, όπως π.χ. το λεξιλόγιο, το να σταματήσει ένα ταξί, το να φτιάχνει ένα κάλυμμα ή να μελετά στο πανεπιστήμιο.

Η ευρύτερα αποδεκτή άποψη σήμερα είναι ότι η νοημοσύνη έχει πολλές όψεις και αποτελεί μια ιεραρχία ικανοτήτων, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η γενική νοημοσύνη και στις παρακάτω θέσεις βρίσκονται άλλες πιο συγκεκριμένες ικανότητες. (Sternberg, 2000) όπως:

η ρευστή νοημοσύνη,
η μορφοποιημένη νοημοσύνη,
η γενική μνήμη και μάθηση (π.χ. έκταση της μνήμης, οπτική μνήμη, συνδετική μνήμη),
ευρεία οπτική αντίληψη (π.χ. οπτικοποίηση, σχέσεις του χώρου),
ακουστική αντίληψη (π.χ. μουσική διάκριση),
ικανότητα ανάκτησης για πρωτοτυπία και δημιουργικότητα,
γνωστική ταχύτητα,
ταχύτητα επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων.


Το ακόλουθο γρήγορο τεστ IQ (Bergman's IQ test) αποτελείται από 12 ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν σε 20 λεπτά. Έχει δημιουργηθεί από μέλη της Μένσα και υπολογίζει IQ μέχρι άνω του 130 στην κλίμακα Wechsler, ποσοστό που επιτυγχάνει ένας άνθρωπος στους πενήντα. Πρέπει να βρείτε ποιο σχήμα από τα (1-8) που δίνονται στα δεξιά, πρέπει να τοποθετηθεί στο τετράγωνο που απουσιάζει (το τετράγωνο με την παύλα) των σχημάτων στα δεξιά. Αυτό το online τεστ iq δεν μετρά τη νοημοσύνη με ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά σύντομο. Δεν είναι επιστημονικά έγκυρο ούτε αποτελεί από εγγύηση στο πραγματικό iq τεστ της Μένσα. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενδεικτική εκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης.

Παράδειγμα
Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν
Σωστή απάντηση το σχήμα 2.

Ακολουθεί το τεστ IQ

Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν


Γρήγορο τεστ IQ δωρεάν
Iq test / τεστ νοημοσύνης, στρατηγικά παιγνίδια, γρίφοι, προβλήματα λογικής |Braining.gr
https://braining.gr
*     *     *     *     *     *


Δείτε επίσης: