Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.
Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

Δωρεάν Τεστ IQ Culture fair (160 IQ, 36 ερωτήσεις)

Δωρεάν Τεστ IQ Culture fair (160 IQ, 36 ερωτήσεις)
Αυτό το τεστ νοημοσύνης (culture fair), αποτελείται από 36 ερωτήσεις, το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 160 IQ. Καλείστε να βρείτε ποιο τετράγωνο από τα A, B, C, D, E, F, G, ή H, συμπληρώνει λογικά το ένατο τετράγωνο που λείπει σε κάθε σχήμα. Παρατηρήστε προσεχτικά ποια καθολική λογική ισχύει οριζόντια ή/και κάθετα.

Ο R. Cattell διαμόρφωσε την θεωρία του δασκάλου του C. Spearman σε μια πραγματική θεωρία δύο παραγόντων. Διακρίνει ο Cattell δυο όψεις της νοημοσύνης, την ρέουσα και την αποκρυσταλλωμένη, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δύο γενικοί (g) παράγοντες της νοημοσύνης. 

Για την μέτρηση της ρευστής νοημοσύνης επινόησε το Culture Fair Intelligence Test (όπως το τεστ που ακολουθεί), ωστόσο ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο τεστ δεν έχει καταφέρει να μετρήσει νοημοσύνη έξω από πολιτισμικούς παράγοντες.  

Ρευστή νοημοσύνη, είναι η νοημοσύνη που δεν εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο και αποτελείται κυρίως από τις κληρονομημένες ικανότητες του ατόμου. Είναι κυρίως μη λεκτική και επικεντρώνεται στην ικανότητα μάθησης και στην επίλυση προβλημάτων. Χρησιμοποιείται από το άτομο προκειμένου να διασφαλίσει την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις. 

Αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη, είναι η νοημοσύνη που βασίζεται στο πολιτισμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει μαθημένες συμπεριφορές. Επηρεάζεται από την συνήθεια και την επανάληψη. Χρησιμοποιείται όταν το άτομο αντιμετωπίζει πολιτισμικά ερεθίσματα (π.χ. Τηλεοραση – εγκατάσταση). 

Η συσχέτιση μεταξύ των 2 είναι 0.50. 

Το 1971 ο Cattell αναθεώρησε το μοντέλο του κρατώντας τους 2 παράγοντες σαν κύριους παράγοντες νοημοσύνης και προσθέτωντας δευτερεύοντες παράγοντες όπως οπτική οργάνωση, ταχύτητα αντίληψης, ακουστική οργάνωση, μνημονικές διαδικασίες, αντιληπτική ικανότητα κ.α.


Τεστ iq δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 1Τεστ iq δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 2


Τεστ iq δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 3


Τεστ iq δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 4


Τεστ iq δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 5

Τεστ νοημοσύνης δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 6


Τεστ νοημοσύνης δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 7


Τεστ νοημοσύνης δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 8


Τεστ νοημοσύνης δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 9


Τεστ νοημοσύνης δωρεάν στα ελληνικά (Culture fair, 160 IQ) 10*     *     *     *     *     *


Δείτε επίσης: