Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.
Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

Τεστ iq με ντόμινο (D-70 iq test)

Το τεστ ευφυΐας Domino D-70 iqtest μετρά τη γενική νοημοσύνη (παράγοντα/factor g του Spearman*) αξιολογώντας τις λειτουργίες της αφαιρετικότητας και της κατανόησης των σχέσεων. Το τεστ αποτελείται από 44 ερωτήματα. Σε κάθε ερώτημα σας δίνονται μια σειρά από ντόμινο ταξινομημένα σύμφωνα με κάποιο λογικό κανόνα που πρέπει να ανακαλύψετε για να συμπληρώσετε το ντόμινο που λείπει. Η διάρκεια του τεστ είναι 25 λεπτά και το μέγιστο σκορ που μπορεί να επιτευχθεί είναι 137 iq στην κλίμακα Stanford-Binet, αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο 1% του πληθυσμού.

* Ο Charles Spearman (1863-1945), αναφέρεται ως αυτός που εφηύρε τη στατιστική τεχνική της ανάλυσης παραγόντων (Spearman, 1927) και, στηριζόμενος στην εφαρμογή της, εξέφρασε την άποψη ότι: 

Υπάρχει ένας μεμονωμένος παράγοντας γενικής νοημοσύνης (g), ο οποίος «διαχέεται» και σχετίζεται με την επίδοση του ατόμου σε όλες τις δοκιμασίες νοητικών ικανοτήτων (διέπει όλες τις καταστάσεις μάθησης), καθώς και ένα σύνολο συγκεκριμένων παραγόντων, ο καθένας από τους οποίους αντανακλά κάποια ειδική δεξιότητα (s), η οποία σχετίζεται και μπορεί να επηρεάσει την επίδοση του ατόμου σε ένα συγκεκριμένο είδος δοκιμασίας νοητικών ικανοτήτων (πχ. σε δοκιμασίες αριθμητικών υπολογισμών). 

Ο Spearman πίστευε ότι ο γενικός παράγοντας (g) αποτελεί ένα είδος νοητικής ενέργειας και είναι το κλειδί για την κατανόηση της νοημοσύνης. Ακόμη και σήμερα πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η θεωρία του είναι κατά βάση σωστή (πχ. Jensen, 1998. βλ. Sternberg & Grigοrenko, 2002). Ακολουθούν 4 λυμένα παραδείγματα και ο τρόπος με τον οποίον θα δίνετε τις απαντήσεις. Διαβάστε προσεκτικά. 

Παραδείγματα:

Ερώτημα Α

iq test mensa


Κάθε ντόμινο απο αριστερά προς τα δεξιά (α) εναλλάσει διάταξη οριζόντια-κατακόρυφη και (β) προστίθεται μιά κουκκίδα. Το ντόμινο που πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος είναι το ντόμινο που έχει έξι κουδικές στην κορυφή και έξι κουκίδες στη βάση του.Ως απάντηση θα δώσουμε τον αριθμό 6 στον πρώτο κενο τετράγωνο και τον αριθμό 6 στο άλλο.

Ερώτημα Β

test iq δωρεαν


Ως απάντηση θα δώσουμε τον αριθμό 6 στον πρώτο κενο τετράγωνο και τον αριθμό 0 στο άλλο. Παρατηρούμε τη λογική που συνδέει αυτά τα ντόμινο μέσω των ακολουθιών 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 0, 0, 0, 0, 0, 0. Το κενό συμβολίζεται με το 0.


Ερώτημα C 

iq test free

Ως απάντηση θα δώσουμε τον αριθμό 2 στον πρώτο κενο τετράγωνο και τον αριθμό 4 στο άλλο. Παρατηρούμε τη λογική που συνδέει αυτά τα ντόμινο μέσω των ακολουθιών [α] (βλέπε οριζοντία) 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3 (είναι η κυκλική ακολουθία απο τό 0 έως το 6. Τυγχάνει να ξεκινά από το 4 αλλά λογω κύκλου όταν ολοκληρώνεται, συνεχίζει από το 0 και [β] 2, 1, 0, 6, 5, 4, 3 (είναι η κυκλική ακολουθία απο τό 0 έως το 6. Τυγχάνει να ξεκινά από το 2 πηγαίνοντας ανάστροφα και λογω κύκλου όταν ολοκληρώνεται, συνεχίζει από το 6)


Ερώτημα D

τεστ iq

Συγκρίνουμε σε κάθε σειρά το ντόμινο στα αριστερά με το ντόμινο στα δεξιά, παρατηρούμε μια συμμετρία. Στην κορυφή του σχήματος παρατηρούμε ότι έχουμε στα αριστερά το ντόμινο 6-1 και στα δεξία πάλι το ντόμινο 6-1. Στην αποκάτω σειρά ντόμινο έχουμε στα αριστερά το ντόμινο 5-2 και στα δεξιά το ντόμινο 2-5. Παρατηρούμε ότι τα εξωτερικά (5 - 5) και τα εσωτερικά άκρα (2 - 2) είναι ίδια. Συνεχίζοντας, στα αριστερά έχουμε το ντόμινο 0-4, στα δεξιά το 4-0 (εξωτερικά και εσωτερικά άκρα είναι ίδια). Τελειώνοντας, ότι έχουμε αριστερά πρέπει να' χουμε και δεξιά, άρα ως απάντηση θα δώσουμε τον αριθμό 1 στον πρώτο κενο τετράγωνο και τον αριθμό 3 στο άλλο.
*     *     *     *     * 

Επιπλέον IQ test:

    Πληθυσμιακή αναλογία του δείκτη νοημοσύνης iq

    Πληθυσμιακή αναλογία του δείκτη νοημοσύνης iq.


    Braining.gr - Iqtest, στρατηγικά παιγνίδια, γρίφοι, προβλήματα λογικής
    http://braining.gr