Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.
Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

EuroAsia Interconnector - Τελική Ομιλία κ. Νάσος Κτωρίδης για Συνέδριο Κρήτης

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, ως επίσημος φορέας υλοποίησης της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Αττικής και να σας ενημερώσω για την πρόοδο υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου.

Θέλω κατά αρχήν να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης για την πρόσκληση να παρευρεθώ στη σημερινή διημερίδα και να την συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή.

Μετά την τριμερή συνάντηση και στήριξη των ηγετών του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος στις 28 Ιανουαρίου 2016 στη Λευκωσία και λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του EuroAsia Interconnector για την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στην εντός των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση του έργου, η κατασκευή του οποίου αρχίζει το 2017.

Οι τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες επιπτώσεων που εκπονούνται από τον Iταλικό οργανισμό CESI S.p.a και οι βυθομετρικές μελέτες από την επίσης Iταλική GAS slr, βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και έχουν καταλήξει σε σημαντικά αποτελέσματα.

• Έχει επαναβεβαιωθεί ότι η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης και Αττικής είναι τεχνικώς εφικτή.

• Και οι τέσσερις τοποθεσίες σε Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη και Αττική, οι οποίες έχουν μελετηθεί, θεωρούνται κατάλληλες, από τεχνική και περιβαλλοντική άποψη, για να φιλοξενήσουν όλες τις υποδομές του έργου EuroAsia Interconnector.

• Με τα αποτελέσματα της μελέτης τεχνικού σχεδιασμού, τα υποβρύχια καλώδια μπορούν να κατασκευαστούν με υψηλότερη στάθμη τάσης μέχρι 500 kV και με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν την πόντιση των καλωδίων σε βάθος μέχρι και 3.000 μέτρα, ενώ επαναβεβαιώνεται επίσης ότι το έργο EuroAsia Interconnector είναι τεχνικώς εφικτό.

• Βάσει των δεδομένων από την έρευνα που διεξήγαγε το ερευνητικό σκάφος Odin Finder, σχεδιάστηκε εφικτή όδευση πόντισης του Ηλεκτρικού καλωδίου χωρητικότητας 1000 MW σε βάθος μέχρι 3.000 μέτρα.

Ειδικότερα, οι μελέτες ανάλυσης κόστους/οφέλους (ΑΚΟ), οι οποίες διενεργούνται από τον οργανισμό CESI βάσει της μεθοδολογίας ENTSO-E, έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Διασαφηνίζεται ότι η EuroAsia Interconnector Limited, ως ο επίσημος οργανισμός υλοποίησης του έργου, αναλαμβάνει την χρηματοδότηση κατασκευής της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Αττικής χωρητικότητας 1000MW.

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και στις τρεις χώρες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και των εγχειριδίων διαδικασιών αδειοδότησης στην Κύπρο, την Ελλάδα καθώς και στο Ισραήλ.


Συμπερασματικά:

• Η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος (Κρήτης – Αττικής) αρχίζει το 2017.

• Το οικονομικό κόστος των εργασιών για την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης –
1.000 MW– ανέρχεται στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η EuroAsia Interconnector.

• Οι ημερομηνίες υλοποίησης για την έναρξη του 1ου Σταδίου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – Αττική, χωρητικότητας 1.000 MW, όπως προωθήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι:

o 2017 για Κύπρο – Ισραήλ με ολοκλήρωση το 2019,
o 2017 για Κρήτη – Αττική με ολοκλήρωση το 2020,
o 2018 για Κύπρο – Κρήτη με ολοκλήρωση το 2022.


Το EuroAsia Interconnector προσφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη (socio economic benefits) της τάξεως των 10 δισεκατομμύριων ευρώ στα εμπλεκόμενα κράτη, τα οποία προκύπτουν από την μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση αποδοτικότερων τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) έναντι πιο ενεργοβόρων και ρυπογόνων καυσίμων.

Η Ελλάδα αποκομίζει σημαντικό όφελος των κοινωνικοοικονομικών οφελημάτων των 10 δις ευρώ που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου EuroAsia Interconnector.
Ενδυναμώνεται η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδος, η μείωση κόστους ενέργειας, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, η μείωση των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και η αποφυγή κόστους αντικατάστασης παλαιών μονάδων παραγωγής.

Η υλοποίηση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector διασφαλίζει την διασύνδεση της Κρήτης-Αττικής, χωρίς οικονομικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Το EuroAsia Interconnector ώς κορυφαίο έργο διασύνδεσης PCI μεταξύ των κρατών μελών εξασφαλίζει την πλήρη στήριξη από την Ευρωπαική Επιτροπή.

Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector δημιουργεί τον ηλεκτρικό διάδρομο μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος και αναβαθμίζεται γεωπολιτικά ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Σας ευχαριστώ. Νάσος Κτωρίδης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής


Τελική Ομιλία κ Νάσος Κτωρίδης για Συνέδριο Κρήτης Euroasia Interconnector_Page_1.