Θέματα φιλοσοφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, για τον άνθρωπο. Νευροεπιστήμες, εγκέφαλος,συνείδηση και νοημοσύνη. Νίκος Λυγερός.
Όλες οι ανθρώπινες έννοιες είναι προβολές του ανθρώπινου πνεύματος γι'αυτό σε τελική ανάλυση πολλές φορές είναι απατηλές. Δεν βλέπουμε την πραγματικότητα , την αντιλαμβανόμαστε (όπως νομίζουμε εμείς πως είναι). Ο,τι βλέπουμε είναι μια ερμηνεία της πραγματικότητας, που βασίζεται σε υποκειμενικά, ελαττωματικά ή προκατειλημμένα παραδείγματα. Αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά και πώς καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους... Όταν κάποτε ρώτησαν τον Ηράκλειτο πώς γνωρίζει όσα γνωρίζει απάντησε: «ερεύνησα τον εαυτό μου». Όμως δεν αρκεί μόνο η αυτογνωσία, χρειάζεται και η εμπάθεια... O Σωκράτης, μέσω της μεθόδου διαλόγου που είχε αναπτύξει, εκμαίευε (εξ ου και Μαιευτική Μέθοδος) από τον συνομιλητή του την αλήθεια/γνώση που είχε μέσα του αλλά δεν γνώριζε. Ο άνθρωπος δε μπορει να αναζητά αυτό που δε γνωρίζει γιατί τότε δεν ξέρει τί να αναζητήσει αλλά ούτε αυτό που γνωρίζει μπορεί να αναζητά γιατί το ξέρει ήδη. Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει. Η γνώση (μάθηση) είναι ανάμνηση (ενθύμιση) , υπάρχει λοιπόν η ανάμνηση μέσα μας...

Ν. Λυγερός - Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε από την Ασία / Constantinople did not fall because of Asia

Νίκος Λυγερός - Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε από την Ασία.
Δομικά η Κωνσταντινούπολη αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Ευρώπης κι όχι της Ασίας, γιατί είναι η άκρη και η κορυφή της γωνίας της Θράκης. Δημιουργείται γύρω ένα τοποστρατηγικό τρίγωνο με δύο θαλάσσιες πλευρές, οι οποίες είναι οι πιο ανθεκτικές λόγω του υγρού στοιχείου και μια ηπειρωτική. Όταν μιλούμε για την Άλωση του 1453, ξεχνούμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι έγινε μέσω της Θράκης κι όχι μέσω της Ασίας, μετά από την κατάληψη όλων των κάστρων που προστάτευαν ως δίκτυο την ευρωπαϊκή της πλευρά. Αν επιπλέον θυμηθούμε ότι η ανακατάληψη του 1261 από τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο έγινε από την ίδια πλευρά, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι Συνθήκες Σεβρών και Λωζάνης προέβλεπαν και προβλέπουν μια αποστρατικοποιημένη ζώνη από αυτήν την πλευρά.



Η Θράκη σταματά χρονοστρατηγικά στην Κωνσταντινούπολη κι οποιοσδήποτε εκφυλισμός αυτού του στρατηγικού νοητικού σχήματος καταντά επικίνδυνος σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής. Πρακτικά, αν συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι μια τοποστρατηγική γωνία με τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Μεσόγειο θάλασσα και τα Ουράλια Όρη, τότε καταλαβαίνουμε ότι η Κωνσταντινούπολη θα απελευθερωθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά, γιατί είναι αποκομμένη από την ασιατική. Δεν είναι, λοιπόν, ανάγκη να αναρωτιόμαστε ποιο θα είναι το μέλλον της, αφού η μνημοσύνη δίνει την απάντηση. Ας το υπενθυμίσουμε για να προετοιμαστούμε ως Ελληνισμός που ζει με τους αιώνες κι όχι με τα χρόνια.


Nikos Lygeros - Constantinople did not fall because of Asia

Translated from the Greek by Athena Kehagias

Structurally, Constantinople constitutes the cutting edge of Europe and not of Asia, because it is the edge, and the angle top of Thrace. Created around a topostrategic triangle with two sea sides, which are more resistant due to the fluid element and also a mainland side.
When we are talking about the Fall of 1453, we forget to emphasize on the fact, that it occurred through Thrace and not through Asia, following the conquest of all the fortresses that protected as a network, its european side.
If furthermore we recall, that the reconquest of 1261 by Alexios Strategopoulos was made possible from the same side, then we could understand why the Sevres and Lausanne Treaties foresaw and foresee, for a buffer zone on this particular side.


Thrace stops chronostrategically in Constantinople, and any degeneration of this strategic mental scheme, results in being dangerous in regards to a level of high strategy.
In actual fact, if we include in our way of thinking, that Europe is a topostrategic angle, with the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea and the Ural Mountains, then we could understand that Constantinople will be liberated from the European side, as geographically it is cut off from the Asian one.
Therefore, there is no need to ask ourselves, what will its future be, as the mnemosyne gives the answer.
So let's keep reminding ourselves, in order to be prepared as the Hellenism, which lives on by the centuries, rather than years.


Νίκος Λυγερός - Όταν δεν ξέρεις τι αξίζεις, κοίτα πως σε βλέπει ο άλλος



Νίκος Λυγερός

Έργο Ανθρωπότητας - Official Channel N. Lygeros (Youtube)
https://www.youtube.com/channel/UCoxTAEykhjzXpuCiNnYTluw/videos

Σκίτσο (Ν. Λυγερός) - Χρονοστρατηγική Τριγωνοποίηση.
http://lygeros.org/articles?n=19546&l=gr

www.lygeros.org